Öğr.Gör. Fatma TEKKE

Öğr. Gör Fatma TEKKE

Grafik Tasarımı Programı Bölüm Başkanı

fatma.tekke@avrasya.edu.tr

Bölüm Başkanı

Değerli Öğrenciler,

Grafik Tasarımı Önlisans Programımızın amacı, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirme, ayrıca fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapabilen ara teknik elemanın yetişmesini sağlayarak, bu alanda duyulan istihdam açığını gidermeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş bilgisayar laboratuvarından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanılır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Programımızdan mezun olanlar “Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Mezunu” olurlar. Bu mezunlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler.

Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Grafik Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri taktirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir. Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri ÖSYM merkezi sistemiyle yapılır.

Hepinize başarılar diliyorum.